Στιγμιότυπο 2018-10-30, 12.55.21 μ.μ.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην Αλεξανδρούπολη-Δ.Σ.Α.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15/10/2018, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 από τον Μάιο του 2018, από τις επιχειρήσεις και φορείς που διατηρούν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.
Βασικός στόχος της εφαρμογής των αυστηρότερω κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν λειτουργώντας με ισότιμους όρους ανταγωνισμού.
Αξιοσημείωτο είναι ότι προβλέπονται και αυστηρές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 εκ. € σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του.