656456

ΛΕΑΔΑ ενημέρωση για Νοσοκομειακή Ασφάλιση

Ενόψη της ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης για νοσοκομιακή περίθαλψη, με την ασφαλιστική εταιρεία Generali  για τρια έτη, σας ενημερώνουμε για τα εξής.
1) ο σύλλογός μας ΛΕΑΔΑλεξανδρούπολης έχει πλέον δικό του αριθμό συμβολαίου 11769096
2) τα ασφάλιστρα των  άμεσα ασφαλισμένων δικηγόρων και των εξαρτώμενων μελών τους, παρέμειναν ίδια για το 2019.
3) έγινε παρέκταση της ηλικιακής  κάλυψης, και υπάρχει πλέον η δυνατότητα –με κάποιες προϋποθέσεις- να ασφαλίζονται
    δικηγόροι και συνταξιούχοι δικηγόροι άνω των 70 και έως 79 ετών, και
4) έγινε παρέκταση της ηλικιακής  κάλυψης, και υπάρχει πλέον η δυνατότητα –με κάποιες προϋποθέσεις- να ασφαλίζονται
    τα άγαμα τέκνα άνω των 26 ετών και έως 30 ετών, των ασφαλισμένων δικηγόρων.
    Οι συνάδελφοι που έχουν τέκνα άνω των 26 ετών (27-30) και διαγράφηκαν το 2018  και επιθυμούν να τα εντάξουν στην ειδική αυτή κατηγορία οφείλουν, να το δηλώσουν άμεσα  μέχρι 31-05-2019 στο  ΛΕΑΔΑ, που θα υπογράψει και την ειδική συμπληρωματική για την κατηγορία αυτή σύμβαση (παράρτημα κύριας σύμβασης).
    Οι συνάδελφοι  (εν ενεργεία η συνταξιούχοι) που διεγράφησαν το 2018 λογω συμπλήρωσης του 70ου έτους της ηλικίας των  και επιθυμούν να  ενταχτούν στην ειδική αυτή κατηγορία οφείλουν, να το δηλώσουν άμεσα  μέχρι 31-05-2019 στο  ΛΕΑΔΑ, που θα υπογράψει και την ειδική συμπληρωματική για την κατηγορία αυτή σύμβαση (παράρτημα κύριας σύμβασης). Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταθούν και οι σύζυγοι των.
    Οι δηλώσεις για συνέχιση της ασφάλισης των ατόμων, που εφεξης θα εμπίπτουν στις δυο νέες κατηγορίες θα πρέπει να γίνονται προς την ασφαλιστική εταιρεία εντος μηνός από της συντέλεση του κρισίμου γεγονότος.
Οι παροχές και τα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για κάθε κατηγορία εμφαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Βασιλεία Ιντζεπελίδου, ή τον πρόεδρο Χρήστο Κεφαλά.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΑ