ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Προκήρυξη Πρόσληψης 2 δικηγόρων.

26 Ιουλίου 2023 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Προκήρυξη Πρόσληψης 2 δικηγόρων.

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Συνημμένα αρχεία:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 689 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 880 KB
ΑΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 80 KB