ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

26 Ιουλίου 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 366 KB