ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιστροφή εισφορών επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας εμμίσθων δικηγόρων ιδιωτικού τομέα 2019 – 2020

23 Μαΐου 2023 Επιστροφή εισφορών επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας εμμίσθων δικηγόρων ιδιωτικού τομέα 2019 – 2020

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας https://bit.ly/3Wi5pnU , σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα ετών 2019-2020.

Επιλύεται έτσι, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του δικηγορικού σώματος (ΔΣΑ, Ένωση Εμμίσθων), μια εκκρεμότητα πολλών ετών και αποδίδονται στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά. Υπενθυμίζουμε ότι για την επιστροφή απαιτείται η προηγούμενη υποβολή τροποποιητικών ΑΠΔ από τους εντολείς σύμφωνα με την εγκύκλιο 65/2021 του ΕΦΚΑ.

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί, η σχετική προθεσμία είναι μέχρι 31-12-2023. Σημειώνεται ότι η σχετική πλατφόρμα παραμένει ανοικτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται προβλήματα.

Οφείλουμε να εξάρουμε τη συμβολή του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου και του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Αλέξανδρου Βαρβέρη που οδήγησαν στην επίλυση του ζητήματος αυτού.