ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α 240/22.12.2016), όπως ισχύει, προβλέπεται η συμμετοχή των Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διοριστεί ένας Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης, μέλος του Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε υποβάλετε αυτή στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από κοινού με:

α) το τελευταίο σε ισχύ Καταστατικό του Σωματείου, το οποίο θα παραδοθεί στον Δικηγόρο που θα κληρωθεί για να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, ώστε να τις διενεργήσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτό.

β) ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, στο οποίο θα υπάρχει σχετική απόφαση για προκήρυξη εκλογών, με αναγραφή ακριβούς ημερομηνίας και τοποθεσίας διενέργειας αυτών και των τυχόν επαναληπτικών σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και θα φέρει τις υπογραφές τους.

γ) κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

Συνημμένα αρχεία:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Μέγεθος αρχείου: 29 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Μέγεθος αρχείου: 18 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Μέγεθος αρχείου: 1.14 MB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣΑΛ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣΑΛ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Μέγεθος αρχείου: 14 KB