ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.

Για έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1.Έντυπο Δ211 Συμπληρωμένο (επισυνάπτεται).

2.Αστυνομική ταυτότητα (και σε φωτοτυπία).

3.Παραστατικό Έδρας α. Μίσθωση: Μισθωτήριο θεωρημένο από την Εφορία του ιδιοκτήτη. β. Ιδιόχρηση: Ε1 ή Ε2 (τελευταίας δήλωσης) ή Ε9.γ. Δωρεάν παραχώρηση μέχρι α΄ βαθμού συγγένειας: Υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης (όπου θα γίνεται περιγραφή ακινήτου και μνεία ότι γίνεται άρση οικογενειακού ασύλου για τυχόν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο) + Ε1 ή Ε2 ή Ε9.

4.Εννιαίο Πιστοποιητικό Δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. 

5.Δημιουργία σφραγίδας: Απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η διεύθυνση της έδρας και το τηλέφωνο ενώ καλό θα ήταν να αναγράφεται και το email.

6.Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης του e-ΕΦΚΑ για χρήση στην ΔΟ.Υ. (δίδεται ηλεκτρονικά ->Έναρξη Ασφάλισης Μή μισθωτών ->Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ)

Το βιβλίο Εσόδων και Εξόδων καθώς και το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών τηρούνται αθεώρητα, οπότε χρειάζεται μεν να τα προμηθευτείτε αλλά δεν χρειάζεται να τα θεωρήσετε στην ΔΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas

Επισυνάπτεται ο Χρηστικός Οδηγός για φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΚΑ

Επισυνάπτεται ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη διαπιστωτική πράξη του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου.

1.Προθεσμία επιλογής α.κ.: έως 12.2.2023 (Μέχρι τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει την επιλογή του).

2. Εφόσον δεν γίνει επιλογή, ο ασφαλισμένος παραμένει στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει (αν δεν είχε ποτέ επιλέξει παραμένει στην ίδια).

3.Για τα επόμενα έτη: ελεύθερη επιλογή α.κ. (ανώτερης ή κατώτερης) οποτεδήποτε εντός του έτους, με ισχύ για ολόκληρο το επόμενο έτος.

4. Εσφαλμένη επιλογή α.κ. δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στη σύνταξη, αφού σε περίπτωση 40ετούς ασφάλισης θα αποτελεί το 1/40 του υπολογισμού αυτής, ενώ μπορεί να διορθωθεί με την επιλογή του επομένου έτους.

5. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί μετά την οριστικοποίησή της, οι εισφορές καθίστανται υποχρεωτικές για όλο το 2020 και ο ασφαλισμένος πρέπει να τις πληρώσει, αλλιώς βεβαιώνονται και έχουν προσαυξήσεις.

6. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιλογής α.κ. και για την επικουρική ασφάλιση και για την πρόνοια (εφάπαξ), ενώ ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει διαφορετικές επιλογές. Πχ. 2η Κύρια Ασφάλιση και Υγεία 1η Επικουρική και 3η Πρόνοια.

7. Εξακολουθεί ο συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής εισφορών δικηγόρων, ενώ τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα κατ’επιλογή του δικηγόρου είτε συμψηφίζονται με μελλοντικές οφειλές, είτε επιστρέφονται. Προσοχή από φέτος πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής εισφορών.

8. Ασφαλισμένοι που δεν θα επιλέξουν εν τάσσονται σε όποια ασφαλιστική κατηγορία είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο έτος.

9. Οι νέοι ασφαλισμένοι (της πρώτης πενταετίας) εντάσσονται κατ’επιλογή τους (κατά την εγγραφή τους στον ΕΦΚΑ) στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία με μειωμένες εισφορές κύριας σύνταξης και υγείας. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει άπαξ, γι’αυτό συνιστούμε σε όσους συναδέλφους είναι στην ειδική, να μην κάνουν καμία επιλογή. 

 

Συνημμένα αρχεία:
ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Μέγεθος αρχείου: 800 KB
Δ211 Δ211 Μέγεθος αρχείου: 3.63 MB
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μέγεθος αρχείου: 758 KB
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μέγεθος αρχείου: 100 KB