ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ.

 
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο AM Email Κινητό Τηλ. Γραφείου
           
ΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 471 anmardan7@gmail.com 6946825965 2551088398
ΚΙΤΣΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 470 Kitsikidoumaria@gmail.com 6948006157 2551083404
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 468 annapap398@gmail.com 6985970168