ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΣΑ

Πρόεδρος: Τσιρτσίδου Ζαχαρούλα

Αντιπρόεδρος: Χριστάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Φωτιάδης Δημοσθένης

Γεν. Γραμματέας: Μπαλλάκη Ελένη

Ταμίας: Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλης

Μέλος: Αγγελακούδη Μαρία

Μέλος:.Βασιλακάκη Χρυσοβαλάντου

Μέλος: Δεμίρης Βασίλης

Μέλος: Καραχρήστου Πασχαλιά