Λ.Ε.Α.Δ.Α.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Α)

 

Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Αλεξ/πόλης (Λ.Ε.Α.Δ.Α) ιδρύθηκε στις 04/02/2002. Στον Λ.Ε.Α.Δ.Α ασφαλίζονται όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με πρόθεση την αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Οι παροχές του Ταμείου προς τα μέλη του δεν είναι ανταποδοτικές, δηλαδή δεν είναι ανάλογες με τις εισφορές των μελών, όπως συμβαίνει με τους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά προς τον Λ.Ε.Α.Δ.Α ορίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.

Σκοπός του Λ.Ε.Α.Δ.Α είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του με καταβολή σε αυτά:

1) Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση όταν συνταξιοδοτηθούν.

2) Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας του μέλους σε περίπτωση θανάτου αυτού.

Επιπλέον ο Λ.Ε.Α.Δ.Α συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος και της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI Hellas για την ασφάλιση δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ και των εξαρτωμένων μελών τους. Από την Generali έχει δοθεί μοναδικός αριθμός τηλεφώνου κλήσης για τα ΛΕΑΔ για θέματα υγείας των ασφαλισμένων μελών τους. Ο αριθμός αυτός είναι : 2108096168 και λειτουργεί όλο το 24ωρο παρέχοντας πληροφορίες υπεύθυνα για όλα τα θέματα χρήσης του συμβολαίου σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία συμβεβλημένα και μη.

E-mail επικοινωνίας ΛΕΑΔΑ: leadaaxd@gmail.com

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  • ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • ΜΕΛΟΣ: ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  • ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ