ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ιδιότητα Τηλέφωνο
Γραμματεία Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 2551026712
Διεύθυνση Γραμματείας Πρωτοδικείου  2551356100
Ποινικό Τμήμα :Τριμελές -Μ.Ο.Δ - Βουλεύματα 2551356113
Ποινικό Τμήμα :Μονομελές -Τριμελές-Ανηλίκων 2551356112
Εκκαθάριση Ποινών-Πειστήρια-Ένδικα Μέσα 2551356111
Πολιτικό Τμήμα :Μονομελές-Πολυμελές 2551356105
Πολιτικό Τμήμα : Ασφαλιστικά 2551356109
Πολιτικό Τμήμα: Απόγραφα-Διαταγές Πληρωμής-Πραγματογνώμονες 2551356103
Γραφείο Πιστοποιητικών 2551356108
Γραφείο Δικαστών 2551356101
Γραφείο Ανάκρισης 2551356110
Eπιμελήτρια Aνηλίκων 2551028622
Γραμματέας Eισαγγελίας 2551356120
Aντεισαγγελέας 2551356123
Διοικητικό Πρωτοδικείο 2551028387
Διοικ. Πρωτ. Πρόεδρος 2551028385
Πρωτοδικείο Oρεστιάδας 2552042042
Πρωτ. Oρεστιάδας Πρόεδρος 2552042060
Eισαγγελία Oρεστιάδας 2552042050
Eιρηνοδικείο Aλεξ/πολης 2552028365
Eιρηνοδικείο Σουφλίου 2554022152
Eιρηνοδικείο Διδ/χου 2553022233
Eιρηνοδικείο Oρεστιάδας 2552042100
Eιρηνοδικείο Σαμοθράκης 2551041094