ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα Έντυπα προς τον Δικηγορικό Σύλλογο για τον διορισμό διαμεσολαβητή καθώς και το ΦΕΚ για την Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις.

Συνημμένα αρχεία:
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΔΣΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΔΣΑ Μέγεθος αρχείου: 815 KB
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4640/2019 ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν.4640/2019 ΑΡΘΡΟ 5 Μέγεθος αρχείου: 208 KB