ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή της 2ης Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων Έτους 2023

31 Αυγούστου 2023 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή της 2ης Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων Έτους 2023

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή της 2ης Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων Έτους 2023.

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Μέγεθος αρχείου: 151 KB