ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση και Πρόγραμμα εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.

17 Οκτωβρίου 2023 Πρόσκληση και Πρόγραμμα  εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου  Ξάνθης.

Επισυνάπτεται  Πρόσκληση και Πρόγραμμα  εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου  Ξάνθης