ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 Κ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν2664/1998 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν 5076/2023 (Α 207)

02 Φεβρουαρίου 2024 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 Κ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν2664/1998 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν 5076/2023 (Α 207)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 Κ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν2664/1998 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν 5076/2023 (Α 207)

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 440 KB