ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

06 Μαρτίου 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:3413/23.2.2024 (ΑΔΑ: 9ΧΛΘΩΞΔ-ΛΞΔ) προκήρυξη του Δήμου Περάματος για πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 378 KB