ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδική 9μηνη παροχή προστασίας μητρότητας

23 Απριλίου 2024 Ειδική 9μηνη παροχή προστασίας μητρότητας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2293/18.4.2024 και αναρτάται η ΚΥΑ με τίτλο "Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του άρθρου 151 του ν. 5078/2023 (Α’ 211)." Πλέον όλες οι άμισθες δικηγόροι που γεννούν από τούδε και στο εξής, καθώς και όσες έχουν γεννήσει από 24.9.2023 και μετά μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-paro... Απαραίτητες προϋποθέσεις: · Η λήψη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, ή σε περίπτωση υιοθεσίας η «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια», ή η δημοσίευση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας. · Η ασφαλιστική ενημερότητα της δικαιούχου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και κατά το χρονικό διάστημα λήψης της παροχής Προθεσμία: Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της καταβολής (πίστωσης) του επιδόματος μητρότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για όσες έχουν γεννήσει από 24.9 και μετά η προθεσμία είναι εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, ήτοι μέχρι 18.6.2024. Όσες μητέρες δεν έχουν αιτηθεί για το επίδομα μητρότητας του ΕΦΚΑ (4 μήνες Χ 200 ευρώ = 800 ευρώ) να σπεύσουν να το πράξουν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronike-aitese-cho... Σημείωση: Οι έμμισθες δικηγόροι υποβάλλουν κανονικά την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (ως μισθωτές), ενώ όσες έχουν απορριπτικές αποφάσεις ή εκκρεμείς αιτήσεις, απευθύνονται στην αρμόδια τοπική υπηρεσία για τη χορήγησή της σύμφωνα με τη νέα νομοθετική πρόβλεψη. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Υπεύθυνος Ασφαλιστικού Ολομέλειας Επισυνάπτεται η ΚΥΑ

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 135 KB