ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων Δικαστικών Αντιπροσώπων (διορισμένων εκτός έδρας)

04 Ιουνίου 2024 Καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων Δικαστικών Αντιπροσώπων (διορισμένων εκτός έδρας)

Ι. Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και αναπληρωτές αυτών, διορισμένων εκτός έδρας: https://www.gsis.gr/Elections-2024/eklogikes-perifereies-kod1-59

ΙΙ. Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, διορισμένων εκτός έδρας: https://www.gsis.gr/Elections-2024/eklogiki-perifereia-epistolikis-psifoy-kod60

Συνδέεστε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (μέχρι και 16/6/2024) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, επισυνάπτετε σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης διατακτικής και συμπληρώνετε στα σχετικά πεδία:

1) το δικαιούμενο συνολικό ποσό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όπως  αυτό αναγράφεται στην πρωτότυπη διατακτική που έχει εκδοθεί,

2) τον Διεθνή  Αριθμό  Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε τουλάχιστον ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων,

3) τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι ειδικότερες περιπτώσεις, το ποσό, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων στους τακτικούς και αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους, στους γραμματείς ή/και διερμηνείς που χρησιμοποίησαν, καθώς και στα Μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών περιγράφονται:
α) για τα εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, στην -υπ’ αρ. 44442/29-5-2024- Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3054), και
β) για τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου, στην -υπ’ αρ. 44443/29-5-2024- Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3053).

Επισυνάπτονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 282 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 340 KB