ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

25 Ιουνίου 2024 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η καταστροφή των αρχείων του Εφετείου Λάρισας και συγκεκριμένα του υπάρχοντος παλιού άχρηστου υλικού αποτελούμενου από

α) τις δικογραφίες ποινικών υποθέσεων του Τριμελού Εφετείου Πλη/των Λάρισας μέχρι το έτος 2012 

β) Τις δικογραφίες βουλευμάτων μέχρι το έτος 2010 

γ) τα εισερχόμεναα - εξερχόμενα έγγραφα και τα διαβιβαστικά έως και το έτος 2017 

δ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης έως και το έτος 2017

ε) τους διάφορους Πίνακες Εκκρεμοτήτων έως και το έτος 2017

προκειμένου να αναζητήσετε τυχόν έγγραφα ενδιαφέροντός σας το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου.