ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

12 Σεπτεμβρίου 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Επισυνάπτεται η ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συνημμένα αρχεία:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 153 KB