ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγγραφή Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ - Αρμοδιότητα - Δικαιολογητικά.

11 Νοεμβρίου 2022 Εγγραφή Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ - Αρμοδιότητα - Δικαιολογητικά.

Ελλείψει επίσημης ενημέρωσης από τον e-ΕΦΚΑ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα εξεδόθη το κάτωθι ,συνημμένο, έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν με σαφήνεια τα εξής:

Α) Αρμόδιες για την εγγραφή και την εν γένει εξυπηρέτηση των Ασκούμενων Δικηγόρων (ως ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ) είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Β) Για την εγγραφή των Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση εγγραφής στον ΔΣΑ.

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω https://www.gov.gr/), για ένταξη στην ειδική κατηγορία των 33 ευρώ μηνιαίως.

4) ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο από ΑΜΚΑ, http://www.amka.gr/).

5) ΑΦΜ (εκτυπωμένο από TAXISnet, https://www1.gsis.gr/).

Κάθε άλλη διαδικασία που ατύπως εφαρμοζόταν στην πράξη λόγω της μεταβατικής κατάστασης των υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ, όπως η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, καταργείται.

Συστήνουμε στους Ασκούμενους Δικηγόρους, για την περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων, να έχουν μαζί τους το κάτωθι συνημμένο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 175 KB