ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1033/2014 (Β'276)ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ν.4987/2022 (ΦΕΚ Α' 206) - Α.1022

02 Μαρτίου 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1033/2014 (Β'276)ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ν.4987/2022 (ΦΕΚ Α' 206) - Α.1022

EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1033/2014 (Β'276)ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ν.4987/2022 (ΦΕΚ Α' 206)

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μέγεθος αρχείου: 117 KB