ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

11 Μαΐου 2023 Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος 32/2023 του e-ΕΦΚΑ με θέμα: «Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων»

Συνημμένα αρχεία:
Εγκύκλιος Εγκύκλιος Μέγεθος αρχείου: 590 KB