ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ έως 15 Ιουνίου 2023.

01 Ιουνίου 2023 Παράταση υποβολής αιτήσεων ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ έως 15 Ιουνίου 2023.

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την παράταση υποβολής αιτήσεων της ειδίκευσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 25 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέγεθος αρχείου: 808 KB