ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

13 Ιουλίου 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:346/10.1.2023 προκήρυξη του Γ.Ν.Χαλκίδας- Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (Οργανική μονάδα Γ.Ν.Χαλκίδας)  για πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 1009 KB
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μέγεθος αρχείου: 278 KB