ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ Δ.ΥΠ.Α

15 Μαΐου 2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ Δ.ΥΠ.Α

Επισυνάπτεται ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Προκήρυξης Πρόσληψης 4 δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τις ανάγκες της Δ.ΥΠ.Α.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 15.14 MB