ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ

05 Ιουλίου 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ  ΟΑΚ ΑΕ

Επισυνάπτεται η με Αριθμ.Πρωτ.:9058/4.7.2024 (ΑΔΑ: 6Σ1ΨΟΞ5Ψ-ΦΛΣ) προκήρυξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 291 KB