ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

05 Σεπτεμβρίου 2022 Mεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως:

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο»

Συνεργαζόμενα Τμήματα :Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες και προεγγραφές επικοινωνήστε: τηλ.2461068110-113 (9:00-14:00)

Αιτήσεις: στο email: mscforoslaw@uowm.gr 

Διαδικτυακός τόπος για περισσότερες πληροφορίες : ttps://iees.uowm.gr/


Αιτήσεις Μέχρι: 29/9/2022 - Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2022