ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ( 1) ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

21 Δεκεμβρίου 2022 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ( 1) ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4194/2013.

Συνημμένα αρχεία:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 2.17 MB