ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

30 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:19965/28.12.2022 προκήρυξη του Δήμου Πάρου για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 522 KB