ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

30 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:55565/28.12.2022 προκήρυξη του Δήμου Καστοριάς για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου Παρ' Εφέταις με έμμισθη σχέση.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 314 KB