ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ(2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΑΠ.

30 Ιανουαρίου 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ(2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΑΠ.

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:1217/26.1.2023 Προκήρυξη του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για πρόσληψη δύο(2) Δικηγόρων Παρ' Εφέταις με Πάγια Αντιμισθία - έμμισθη εντολή .

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 751 KB