ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

31 Ιανουαρίου 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  τριών (3) Δικηγόρων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Επισυνάπτεται η με Αριθ.Πρωτ.:2147/26.1.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.) για πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (Αορίστου Χρόνου).

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 157 KB