ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού για το διάστημα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00

21 Φεβρουαρίου 2022 Νέα ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού για το διάστημα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 766/2022 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00»

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, δεν επέρχεται μεταβολή στη μέχρι σήμερα λειτουργία των δικαστηρίων.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 766/2022.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 1.46 MB