ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανανέωση των κατά πλάσμα δικαίου χορηγηθέντων τίτλων διαμονής -Υπηκόων Τρίτων χωρών.

17 Μαρτίου 2022 Ανανέωση των κατά πλάσμα δικαίου χορηγηθέντων τίτλων διαμονής -Υπηκόων Τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 139 ν. 4876/2021, γίνονται δεκτές οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2020 (εκτός από αυτές που αφορούν αιτήσεις χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους).

Ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι άρθρου, υπάγονται εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί βάσει του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4251/2014 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η ανανέωση των αδειών παραμονής που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31/03/2022. Η ηλεκτρονική κατάθεση πραγματοποιείται μέσω Portal Olomeleia https://olomeleia.gr/ - Υπηρεσίες για Δικηγόρους – Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων  και ο αριθμός της άδειας που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει επιδοθεί αναζητείται στην Πορεία φακέλου (https://pf.emigrants.ypes.gr/pf/). 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος απαιτεί την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των συγκεκριμένων αδειών παραμονής.

Επίσης ο ΔΣΑ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την επισήμανση των δυσλειτουργιών της πλατφόρμας.

Για την τυχόν περαιτέρω ενημέρωσή σας θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται το άρθρο 139 του ν.4876 /2021 και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 217 KB