ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποζημίωση δικηγόρων – μελών Επιτροπών ΣΥΠΟΘΑ

15 Απριλίου 2022 Αποζημίωση δικηγόρων – μελών Επιτροπών ΣΥΠΟΘΑ

Σε υλοποίηση της από 7.4.2021 απόφασης του ΔΣ του ΔΣA, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε νωρίτερα σήμερα επιστολή διαμαρτυρίας στους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με τη μείωση της αποζημίωσης των Δικηγόρων που συμμετέχουν ως μέλη στις Επιτροπές ΣΥΠΟΘΑ Α και Β για το 2022.

Με την επιστολή αυτή ο Πρόεδρος του ΔΣΑ απηύθυνε και την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί έως το τέλος του μηνός Απριλίου η σχετική απόφαση για μείωση της αποζημίωσης σε 30 ευρώ ανά συνεδρίαση, κατά τρόπο ώστε η αποζημίωση να ανέλθει τουλάχιστον στο ποσό των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση, οι Δικηγόροι – μέλη των εν λόγω Επιτροπών θα απέχουν από τις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ της 7ης Απριλίου 2021.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 11-4-2022

Αρ. Πρωτ. 45

Π ρ ο ς

Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορίδη,

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα,

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα,

Την Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κα Καλλιόπη Καρδαμίτση

Περιήλθε σε γνώση μας η υπ’ αριθμ. 12300/24-2-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 156/4-3-2022) και το υπ’ 32835/14-3-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δυνάμει των οποίων η αμοιβή των Δικηγόρων που συμμετέχουν ως μέλη στις Επιτροπές ΣΥΠΟΘΑ Α και Β για το 2022 μειώθηκε από το ποσό των 50,00 ευρώ ανά συνεδρίαση στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Η ανωτέρω αιφνιδιαστική αλλαγή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για αξιοπρεπείς αμοιβές των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, τα οποία επιτελούν σημαντικό έργο και απαιτούν συστηματική και πολύωρη ενασχόληση προκειμένου να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι το ποσό των 30,00 € δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα μετάβασης των μελών στον τόπο των συνεδριάσεων.

Με την παρούσα επιστολή μας, σας καλούμε όπως μέχρι τέλος Απριλίου τροποποιήσετε την απόφασή σας και αυξήσετε την αμοιβή των ιδιωτών μελών των συλλογικών οργάνων, όπως τα ΣΥΠΟΘΑ Α και Β, τουλάχιστον στο ποσό των 50,00 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Σε αντίθετη περίπτωση σας γνωρίζουμε την από 7/4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ για αποχή των μελών μας από τις συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ