ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

19 Απριλίου 2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96, Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Γιαννουλάτος

Τηλ.: 213-130.7234, -7441

Email: mgiannoulatos@justice.gov.gr

Aθήνα,18-04-2022

Αρ. Πρωτ. 18940 οικ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Γ΄ 921/18-04-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθμό 15081οικ./14-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36).

 

 

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α. Κουκουμάτσα