ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30.12.21

03 Ιανουαρίου 2022 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30.12.21

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 30.12.21 μέσω τηλεδιάσκεψης, απoφάσισε να παραταθεί η αποχή των δικηγόρων-μελών της μέχρι και 28.02.22 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών , με εντολείς Τράπεζες ή Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που έχει καθορίσει η συντονιστική επιτροπή. (βλ.σχετική απόφαση εδώ : https://bit.ly/3ziVnHB )