Γκιδίκα Κωνσταντίνα-Μαρία

Γκιδίκα

Γκιδίκα Κωνσταντίνα-Μαρία του Βάιου

Τηλέφωνο: 2551027214

Κινητό: 6937492941

Email: konstantinagkidika@gmail.com

Διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44, TK 68100, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ