Τ.Υ.Δ.Ε.

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)

Ηπείρου 38, ΤΚ 10433, Αθήνα (4ος όροφος)

Τηλ. Επικοινωνίας:210-8809531, 210-8809537

Fax: 210-8210329 Ε-mail: tyde@4129.syzefxis.gov.gr

Kατάστημα Αλεξ/πόλης : 2551084645

 

Επισυνάπτονται τα εξής Υποδείγματα Αιτήσεων προς το Τ.Υ.Δ.Ε 

1. Αίτηση έκδοσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

2. Αίτηση εγγραφής άμεσου μέλους.

3. Αίτηση σύνταξης.

4. Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου υγείας.

5. Γενική Αίτηση.

6. Υπεύθυνη Δήλωση.

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Μέγεθος αρχείου: 23 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Μέγεθος αρχείου: 19 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μέγεθος αρχείου: 19 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 19 KB
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 17 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 64 KB
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Μέγεθος αρχείου: 165 KB