ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 23/01/2024 - 10:16:17) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/12.04.2017

23 Ιανουαρίου 2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 23/01/2024 - 10:16:17) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/12.04.2017

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 23/01/2024 - 10:16:17) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/12.04.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επί λυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» (Β΄1440)

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 156 KB