ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οδηγός δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων

11 Μαρτίου 2024 Οδηγός δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων

Αναρτάται οδηγός δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων που συνέταξε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι αιτούντες σύνταξη ή ήδη συνταξιούχοι που συνεχίζουν ή πρόκειται να αναλάβουν ασφαλιστέα απασχόληση να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν λάβει ή αιτηθεί σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και ανεξαρτήτως αιτίας (πχ. καθηγητές δημοσίου, έμμισθοι ειδικών ταμείων, τ.ΙΚΑ, τ. Ταμείου Νομικών) που συνεχίζουν τη δικηγορία να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση εντός προθεσμίας 4 μηνών, ήτοι μέχρι 30.6.2024.

Σε περίπτωση μη υποβολής υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμου ισοδύναμου με 12 μηνιαίες συντάξεις.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Α. Κακλαμάνης

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 899 KB