ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντική ενημέρωση: Επέκταση διαδικασιών ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας και σε υποθέσεις διαταγών πληρωμής στο Πρωτοδικείο Αθηνών

21 Μαρτίου 2024 Σημαντική ενημέρωση: Επέκταση διαδικασιών ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας και σε υποθέσεις διαταγών πληρωμής στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μετά από επίμονες προσπάθειες του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρη Βερβεσού, του Συμβούλου ΔΣΑ κ. Φώτη Γιαννούλα, του Συμβούλου ΔΣΑ κ. Θωμά Καμενόπουλου, του Διευθυντή Πληροφορικής και Ανάπτυξης Υπηρεσιών ΔΣΑ κ. Βασίλη Μανιού, του υπαλλήλου πληροφορικής ΔΣΑ κ. Κων/νου Κωνσταντόπουλου και της δικηγόρου συνεργάτη του ΔΣΑ κας Ελένης Παπατρέχα με τη Διοίκηση της Ομάδας Έργου του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και τις συνεχείς παρεμβάσεις προς τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ομάδα Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Πρωτοδικείο Αθηνών) διευρύνεται από Τετάρτη 20.3.2024 η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε διαδικασίες της εκουσίας δικαιοδοσίας και σε διαταγές πληρωμής.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε αιτήσεις που εκδικάζονται από το Πολιτικό Τμήμα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (πινάκια ΡΑ, ΡΓ και ΡΚ), που αφορούν σε:

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ / ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• ΑΝΑΚΟΠΗ 787 ΚΠολΔ

• ΑΝΑΚΟΠΗ 82 ΑΚ • ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

• ΑΦΑΝΕΙΑ

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ

• ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

• ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ / ΕΠΙΔΙΑΙΤΗ

• ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

• ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

• ΛΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• ΛΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Β) Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης από το Πολιτικό Τμήμα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής.

Ειδικότερα, η σχετική δυνατότητα παρέχεται για τις εξής κατηγορίες αιτήσεων:

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING)

• ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• ΔΑΝΕΙΑ

• ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

• ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

• ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

• ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

• ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

• ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισυνάπτεται το σχετικό υπ’ αριθ. 2332/13.3.2024 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, που διευκρινίζει σε ποιες διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας και διαταγών πληρωμής παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και με ποιό τρόπο θα γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση σε αυτές.

Το δικηγορικό σώμα θα συνεχίσει, με αταλάντευτη επιμονή, την προσπάθεια ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης της Δικαιοσύνης, μέχρι την πλήρη υπαγωγή όλων των υποθέσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης δικογράφων και τη νέα ψηφιακή εποχή.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 625 KB