ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

27 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Επισυνάπτεται η με Αρ.Πρωτ.:139203/21.12.2022 προκήρυξη του Δήμου Ιωαννιτών για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου παρ’ Εφέταις , με σχέση έμμισθης εντολής. 

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 56 KB