ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψήφισμα της Ολομέλειας για την δημόσια διαχείριση του νερού.

12 Δεκεμβρίου 2022 Ψήφισμα της Ολομέλειας για την δημόσια διαχείριση του νερού.

Η Ολομέλεια κατά τη συνεδρίασή της, στις 11-12-2022, στην Αθήνα, υιοθέτησε Ψήφισμα για την ανάγκη δημόσιας διαχείρισης του νερού, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνδεόμενο με την ύπαρξη της ζωής και την επιβίωση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε νερό επαρκές, ασφαλές και οικονομικά προσιτό. Η Ολομέλεια επισήμανε την ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναδεικνύουν τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ως ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και ζητά από την Πολιτεία να τις σέβεται και να τις εφαρμόζει (επισυνάπτεται το ψήφισμα).

Συνημμένα αρχεία:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑ Μέγεθος αρχείου: 25 KB